Proč nasazovat software v pátek není dobrý nápad?

Tipy pro úspěšná nasazení

20 Dec 2022
3 min read

Why we should not deploy in Fridays.png

Úvod

Nasazování softwarových aktualizací je nezbytnou součástí jakékoli IT operace. Nicméně načasování těchto nasazení může mít významný dopad na úspěch a plynulost procesu. V tomto článku probereme, proč není doporučeno nasazovat softwarové aktualizace v pátek a jaké alternativní dny byste místo toho měli zvážit.

Rizika nasazování v pátek

Omezená dostupnost podpůrného personálu V pátek často mnoho zaměstnanců bere volno nebo pracuje kratší hodiny. To znamená, že pokud při nasazení dojde k problému, může být k dispozici omezený počet podpůrných pracovníků pro vyřešení vzniklých problémů.

Efekt víkendu Pokud při nasazení v pátek dojde k problému, může tento problém přetrvávat přes víkend, což způsobuje další komplikace a potenciálně ovlivňuje zákazníky. To je zvláště problematické pro firmy, které se spoléhají na své softwarové systémy během víkendu, protože jakékoli problémy zůstanou nevyřešeny až do pondělí.

Zvýšený stres pro podpůrný personál

Nasazování softwarových aktualizací může být stresující proces a přidání časového tlaku víkendu to může ještě zhoršit. To může vést k tomu, že podpůrný personál dělá chyby nebo spěchá procesem, což zvyšuje riziko vzniku problémů.

Dopad na produktivitu

Pokud nasazení v pátek selže, může to ovlivnit produktivitu jak IT personálu, tak koncových uživatelů. To platí zejména, pokud problém přetrvává přes víkend, což vede k dalšímu výpadku a snížení produktivity. Alternativy k nasazování v pátek

Nasazení během týdne

Nasazování aktualizací během týdne, například v úterý nebo ve středu, může minimalizovat rizika spojená s nasazováním v pátek. To umožňuje dostatek času na vyřešení všech vzniklých problémů a zajišťuje, že podpůrný personál je k dispozici během celého procesu.

Plánování nasazení mimo pracovní dobu

Další možností je plánovat nasazení mimo běžnou pracovní dobu, například přes noc nebo o víkendech. To minimalizuje dopad na koncové uživatele a snižuje stres pro podpůrný personál.

Pečlivě plánovat a připravit

Před nasazením jakýchkoli aktualizací je zásadní pečlivě plánovat a připravovat. To zahrnuje provádění důkladného testování, zajištění všech potřebných zdrojů a jasné pochopení procesu nasazení a potenciálních rizik.

Komunikace se zainteresovanými stranami

Komunikace je klíčem k úspěšnému nasazení. Je důležité informovat zainteresované strany o procesu nasazení a jakýkoli potenciální dopad na jejich práci. To může pomoci minimalizovat jakékoli zmatení nebo frustraci během procesu nasazení.

Mít připravený náhradní plán

I přes nejlepší plánování a přípravu se mohou během nasazení vyskytnout problémy. Mít připravený náhradní plán může pomoci minimalizovat dopad jakýchkoli vzniklých problémů a zajistit, že proces nasazení může být rychle obnoven.

Monitorování a hodnocení nasazení

Po nasazení je důležité monitorovat a hodnotit jeho úspěšnost. To zahrnuje kontrolu případných problémů nebo chyb, měření výkonnosti softwaru a provedení jakýchkoli nezbytných úprav pro zlepšení procesu nasazení v budoucnosti.

Závěrečné myšlenky

Nasazování softwarových aktualizací je kritickým aspektem jakékoli IT operace a načasování těchto nasazení může mít významný dopad na jejich úspěch. Vyhnout se nasazování v pátek, důkladně plánovat a připravovat, komunikovat se zainteresovanými stranami, mít připravený náhradní plán a monitorovat a hodnotit nasazení vám může pomoci zajistit úspěšný a plynulý proces nasazení.