Nápady na aplikace pro udržitelnost na zelené hranici zítřka

Prozkoumejte s námi deset nápadů na aplikace zaměřené na podporu udržitelnosti v našem technologicky vyspělém světě.

09 Nov 2023
6 min read

O významu udržitelnosti

V současném globálním scénáři nebyl důraz na udržitelný rozvoj nikdy tak výrazný. Přístupy udržitelného rozvoje se snaží uspokojovat potřeby současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Tato filozofie zdůrazňuje význam nalezení rovnováhy mezi hospodářským růstem, ochranou životního prostředí a sociální spravedlností.

Podnikům, které byly dříve vnímány pouze jako subjekty zaměřené na zisk, je nyní stále více přiznávána jejich role v iniciativách udržitelného rozvoje podniků. Chápou, že dlouhodobý úspěch je úzce spjat se zdravým životním prostředím a stabilní společností. Cíl udržitelného rozvoje a požadavky na mobilní aplikace tak nastiňují novou éru, kdy podniky začleňují udržitelnost do svých základních strategií.

Proč je však udržitelnost klíčová? Zaprvé, zdroje naší planety jsou omezené. Jejich nadměrné využívání může vést k nevratným škodám, které ovlivní vše od biologické rozmanitosti až po klimatické vzorce. Za druhé, udržitelný přístup zajišťuje sociální spravedlnost, která umožňuje všem jednotlivcům přístup k základním zdrojům a příležitostem. A konečně, udržitelné postupy často vedou k dlouhodobým ekonomickým přínosům, od úspor nákladů díky účinnému využívání zdrojů až po vstup na nové ekologické trhy.

Úloha technologií při prosazování udržitelných postupů

Digitální revoluce otevřela nesčetné možnosti pro podporu udržitelných postupů. V čele tohoto hnutí stojí vývojáři ekologických aplikací, kteří navrhují inovativní aplikace pro udržitelnost, jež jsou určeny jak jednotlivým spotřebitelům, tak velkým společnostem.

Jednou z významných výhod technologie je její škálovatelnost. Aplikace pro udržitelnost obecně může oslovit miliony uživatelů po celém světě a šířit tak osvětu a využitelné poznatky v nebývalém měřítku. Například softwarová platforma pro udržitelnost může podnikům umožnit sledovat a snižovat jejich uhlíkovou stopu, zatímco aplikace zaměřená na přístupy udržitelného rozvoje může uživatele vzdělávat v oblasti ekologicky šetrného životního stylu.

Inženýrské aplikace v oblasti udržitelného designu a vývoje navíc poskytují řešení, která byla dříve považována za nedosažitelná. Od inteligentních sítí, které optimalizují spotřebu energie, až po systémy nakládání s odpady využívající umělou inteligenci - technologie nově definují hranice možností v oblasti udržitelnosti.

Řešení Greentech IT hrají při tomto přechodu klíčovou roli. Jak název napovídá, spojují ekologické postupy s technologiemi, což vede k inovacím, které mohou výrazně snížit náš dopad na životní prostředí. A s rozvojem mobilních technologií nabývá stav aplikací pro udržitelný rozvoj na síle. Každý uživatel chytrého telefonu má nyní potenciál přispět ke globálnímu úsilí o udržitelnost, ať už používáním aplikace pro spolujízdu nebo digitální platformy, která podporuje postupy nulového odpadu.

Deset nápadů na aplikace pro udržitelný rozvoj od týmu Moravio

1. Sledování uhlíkové stopy:

Popis: Aplikace, které pomáhají jednotlivcům a podnikům sledovat jejich emise uhlíku.

Funkce:

 • Zadávání každodenních činností, jako je cestování, spotřeba elektřiny atd.
 • Získejte doporučení ke snížení uhlíkové stopy.
 • Kompenzujte emise uhlíku přispíváním na ekologické projekty.

Příklad přizpůsobení: Integrace s chytrými domácími zařízeními pro automatický výpočet spotřeby energie.

Předpověď ve sprintech: 8 sprintů (16 týdnů).

Náklady na MVP: $50,000.

Řešení bolestí podniku: Pomáhá podnikům sledovat a vykazovat jejich dopad na životní prostředí, což je nezbytné pro vykazování CSR a udržitelnosti.

Vhodnost pro podnikání: Podniky, zejména ve výrobním a dopravním odvětví.

2. Udržitelní nákupní asistenti:

Popis: Aplikace, které uživatele vedou k nákupu ekologicky šetrných výrobků.

Funkce:

 • Skenování čárového kódu pro získání informací o udržitelnosti výrobku.
 • Návrhy ekologicky šetrných alternativ.
 • Seznamy udržitelných značek a obchodů v okolí.

Příklad přizpůsobení: Personalizovaná doporučení produktů na základě historie nákupů uživatele.

Předpověď ve sprintech: 7 sprintů (14 týdnů).

Náklady na MVP: $40,000.

Řešení bolestí podniku: Pomáhá značkám při zviditelňování jejich ekologicky šetrných výrobků pro ekologicky uvědomělé spotřebitele.

Vhodnost pro podnikání: Platformy elektronického obchodu a maloobchodní prodejny.

3. Virtuální farmářské trhy:

Popis: Platformy, které přímo propojují místní zemědělce a spotřebitele.

Funkce:

 • Prohlížení místních produktů a zemědělských výrobků.
 • Naplánujte si vyzvednutí nebo doručení domů.
 • Podpora ekologického, místního a sezónního stravování.

Příklad přizpůsobení: Integrace s doručovacími službami pro přímé doručení domů.

Předpověď ve sprintech: 9 sprintů (18 týdnů).

Náklady na MVP: $75,000.

Řešení obchodních problémů: Poskytuje místním zemědělcům online platformu pro přímé oslovení zákazníků, která obchází prostředníky.

Vhodnost pro podnikání: Zemědělská družstva a místní zemědělci.

4. Monitory spotřeby energie:

Popis: Aplikace pro sledování a správu spotřeby energie v domácnosti nebo ve firmách.

Funkce:

 • Propojení s chytrými domácími zařízeními pro sledování spotřeby v reálném čase.
 • Získejte doporučení pro zlepšení energetické účinnosti.
 • Nastavení cílů a připomínek pro úsporu energie.

Příklad přizpůsobení: Kompatibilita s chytrými měřiči a domácími zařízeními různých značek.

Předpověď ve sprintech: 8 sprintů (16 týdnů).

Náklady na MVP: $58,000.

Řešení obchodních problémů: Snížení účtů za energie a podpora efektivního využívání energie.

Vhodnost pro podnikání: Developerské společnosti a společnosti poskytující veřejné služby.

5. Aplikace pro úsporu vody:

Popis: Aplikace zaměřené na sledování a snižování spotřeby vody.

Funkce:

 • Sledování denní spotřeby vody.
 • Tipy a techniky pro úsporu vody.
 • Detekce úniku vody a upozornění na něj.

Příklad přizpůsobení: Integrace s inteligentními zavlažovacími systémy pro zahrady a farmy.

Předpověď ve sprintech: 7 sprintů (14 týdnů).

Náklady na MVP: $58,000.

Řešení obchodních problémů: Pomáhá sledovat a snižovat plýtvání vodou, což je zásadní v oblastech s nedostatkem vody.

Vhodnost pro podnikání: Obce a zemědělské podniky.

6. Digitální komunitní zahrady:

Popis: Platformy, kde mohou uživatelé sdílet zahradnické tipy, vyměňovat si rostliny a propagovat městské zahradničení.

Funkce:

 • Virtuální prohlídky zahrad.
 • Tipy pro identifikaci rostlin a péči o ně.
 • Komunitní akce a workshopy.

Příklad přizpůsobení: Tržiště pro nákup a prodej doma vypěstovaných produktů.

Předpověď ve sprintech: 6 sprintů (12 týdnů).

Náklady na MVP: $55,000.

Řešení bolestí podnikání: Podpora městského zemědělství a stmelování komunit.

Vhodnost pro podnikání: Městské plánovací agentury a nevládní organizace podporující udržitelný život.

7. Sdílení jízd pro ekologická vozidla:

Popis: Specializovaná platforma pro elektrická a hybridní vozidla.

Funkce:

 • Vyhledání nabíjecích stanic v okolí.
 • Spojte se s dalšími majiteli ekologických vozidel za účelem spolujízdy.
 • Kalkulačka úspory emisí uhlíku.

Příklad přizpůsobení: Integrace se sítěmi pro nabíjení elektromobilů.

Předpověď ve sprintech: 9 sprintů (18 týdnů).

Náklady na MVP: $62,000.

Řešení obchodních problémů: Snížení emisí uhlíku podporou sdílených jízd v ekologických vozidlech.

Vhodnost pro podnikání: Dopravní společnosti a výrobci elektrických vozidel.

8. Platformy pro nakládání s odpady a recyklaci:

Popis: Aplikace, které poskytují informace o tom, jak správně likvidovat nebo recyklovat různé předměty.

Funkce:

 • Skenování čárových kódů pro pokyny k likvidaci.
 • Místa pro odevzdání recyklovatelných předmětů.
 • Projekty "udělej si sám" pro zvýšení recyklace odpadu.

Příklad přizpůsobení: Integrace s místními harmonogramy svozu odpadu.

Předpoklad ve sprintech: 8 sprintů (16 týdnů).

Náklady na MVP: $45,000.

Řešení bolestí podniku: Efektivní likvidace a recyklace odpadu, snížení dopadu na životní prostředí.

Vhodnost pro podnikání: Agentury pro nakládání s komunálním odpadem a recyklační společnosti.

9. Udržitelné investiční platformy:

Popis: Aplikace, které uživatele vedou k investování do ekologických a udržitelných projektů.

Funkce:

 • Informace o zelených dluhopisech a akciích.
 • Hodnocení společností z hlediska životního prostředí, sociálních aspektů a správy a řízení (ESG).
 • Zprávy a aktualizace o trendech v oblasti udržitelných investic.

Příklad přizpůsobení: Sledování hodnocení ESG společností v reálném čase.

Předpověď ve sprintech: 10 sprintů (20 týdnů).

Náklady na MVP: 80 000 USD.

Řešení bolestí podniku: Pomáhá investorům při realizaci zelených investic, které jsou v souladu s globálními cíli udržitelnosti.

Vhodnost pro podnikání: Investiční banky a finančně poradenské firmy.

10. Aplikace Eco-Challenge:

Popis: Platformy, které vyzývají uživatele k přijetí udržitelných postupů.

Funkce:

 • Denní a měsíční ekologické výzvy.
 • Sledujte pokrok a získávejte odměny.
 • Sdílení úspěchů na sociálních sítích.

Příklad přizpůsobení: Integrace se sociálními médii pro sdílení úspěchů.

Předpověď ve sprintech: 6 sprintů (12 týdnů).

Náklady na MVP: $32,000.

Řešení bolestí podniku:

Podporuje udržitelné návyky uživatelů, propaguje ekologický životní styl.

Vhodnost pro podnikání: Nevládní organizace a korporace, které chtějí podporovat udržitelnost mezi zaměstnanci a zákazníky.

Prompt

Vezměte prosím na vědomí, že předpovědi ve sprintech, náklady na MVP a další podrobnosti jsou hrubé odhady a mohou se výrazně lišit v závislosti na různých faktorech, jako je technologie, složitost, soubor funkcí a další. Doporučujeme konzultovat s naším vedoucím obchodního oddělení - objednejte si bezplatnou konzultaci ještě dnes.