GPT - Vývoj softwaru

Pro vývojáře softwaru s omezenými znalostmi AI může GPT významně rozšířit možnosti jejich softwaru. Následuje série tipů a triků.

05 Jan 2023
2 min read

robotic_eagle.jpg

Klasifikace

Tento článek není vázán na žádný konkrétní programovací jazyk. Doporučuje se provádět experimenty v prostředí OpenAI Playground. Klíčovým aspektem je vygenerovat jasný a srozumitelný požadavek a požádat o odpověď ve formátu JSON. Je možné, že odpověď bude obsahovat nadbytečný text, který by měl být před zpracováním odpovědi JSON odstraněn.

Prompt: 

Classify seniority of a developer based on their CV. 
Return JSON 
{
 developer_name: string, 
 seniority:junior|standard|senior,
 class:frontend|backend|full-stack|other,
 certainity:float
 }

CV: ${SCRAPPED_CV_TEXT}

Příklad odpovědi:

{
    developer_name: 'Lukas Gren',
    seniority: 'Senior',
    class: 'Full-Stack',
    certainity: 0.9
}

Filtrování škodlivého obsahu

Tradiční identifikace škodlivého obsahu spočívala ve vytvoření černé listiny určitých slov. Jednotlivci však mohou vyjadřovat nenávistné nebo agresivní nálady, aniž by používali explicitní výrazy. Pomocí GPT je možné přesněji posoudit míru agresivity nebo urážlivosti obsahu bez ohledu na to, zda jsou použita konkrétní slova.

Změřte, jak urážlivý je následující text pro publikum. Vraťte plovoucí číslo od 0 do 1,0.

ai woman.jpg

Závěr

Závěrem lze říci, že vývojáři softwaru budou mít ze začlenění GPT do svých aplikací velký prospěch. Schopnost GPT generovat text podobný lidskému a porozumět přirozenému jazyku z něj činí mocný nástroj pro zlepšení funkčnosti a uživatelského komfortu softwaru. S pomocí GPT mohou vývojáři vytvářet chatboty, automatizované generátory obsahu a další nástroje, které jim umožní vytvářet inovativní aplikace splňující potřeby uživatelů. Je pravděpodobné, že s dalším vývojem technologie se GPT stane stále cennějším přínosem pro vývojáře softwaru, kteří se snaží zlepšit možnosti svých aplikací a udržet si náskok v rychle se měnícím odvětví.