Smlouvy

Na této stránce si můžete podrobněji přečíst, jaké typy smluv našim klientům nabízíme.

Fixní cena

Fixní cenu nabízíme pouze pro projekty s předpokládaným rozpočtem pod 600 000 Kč bez DPH.

Vývoj velkého projektu s fixní cenou je dnes již poměrně zastaralý. Troufáme si tvrdit, že čím větší je projekt, tím hůře se na začátku domýšlí veškeré funkce, návaznosti či logické operace a díky tomu se hůře odhaduje i finální fixní cena a doba dodání (i přes sebelepší specifikaci). Riziko víceprací, změn v projektu, které musí být zvlášť zanalyzované a naceněné, prodlužování dodání a změn zadání je extrémně velké. Původní specifikace také velmi rychle zastarává. To ve výsledku znamená větší náklady a delší dobu dodání projektu pro klienta a často také ztrátovost na straně dodavatele.

Fixní cena nás také velmi svazuje ke konkrétnímu řešení a nedává příliš prostoru pro inovativní přístupy.

Obě strany mohou být s tímto typem smlouvy nakonec nespokojené.

Time & Material

Naše zkušenosti ukazují, že pro velké projekty obvykle není možné přesně odhadnout náročnost projektu. Má to pár hlavních důvodů - komplexita, neúplné zadání a průběžné změny projektu.

Proto zde perfektně zapadá spolupráce typu Time & Material, kde si platíte naše kapacity a vývoj probíhá postupně, po malých iteracích zaměřených na konkrétní části projektu.

Tento typ spolupráce také doporučujeme, pokud nemáte detailní specifikaci projektu. Za dobu naší existence jsme se nesetkali s projektem, kde by v průběhu spolupráce nedošlo ke změnám. Často jsou to desítky, někdy i nižší stovky změnových požadavků a je vhodné s tím od začátku počítat.

Time & Material je náš preferovaný způsob spolupráce. U nás je tato spolupráce založena na agilní metodice Scrum. Rychlé iterace, maximální zaměření na aktuální úkoly, flexibilita, věcná komunikace a méně byrokracie - to je jen několik klíčových vlastností.

Každé dva týdny přinášíme Vašemu podnikání konkrétní hodnotu.

Obvykle pracujeme ve dvoutýdenním cyklu. Každý cyklus obsahuje:

  • úpravu a aktualizaci backlogu úkolů,
  • plánování sprintu,
  • vývoj dohodnutých funkcí (vývoj, code-review, testování, deployment)
  • demo verze implementovaných funkcí,
  • retrospektivu.

Klíčovou informací je, že si kupujete naši kapacitu a nikoliv konečný výsledek celého projektu v konkrétním časovém rámci a nákladech. Ten se totiž často od původních představ velmi liší. Vždy směřujeme maximální úsilí na aktuální cyklus (sprint), abychom dosáhli toho, na čem jsme se vzájemně dohodli. Tímto způsobem postupně sestavíme celý projekt, cyklus po cyklu, k vaší maximální spokojenosti a s ohledem na Vaše businessové cíle.

SLA

S našimi klienty sjednáváme po spuštění jejich projektů tzv. SLA (Service Level Agreement) smlouvy. Tyto smlouvy jsou různé dle požadavků klienta. Nabídnout Vám můžeme tyto služby:

  • garantovaná reakční doba na Vaše tikety,
  • garantovaná alokace vývojáře pro Váš projekt,
  • monitoring projektu,
  • bezpečnostní aktualizace,
  • technologické aktualizace.

SLA smlouvy uzavíráme vždy minimálně na rok, jsou placeny vždy předem a četnost plateb lze nastavit čtvrtletně, pololetně a nebo jednorázovou platbou za celý rok.

Moravio s.r.o.
Top 100 companies 2021 badge

Naše kanceláře

Country flag

Prague / CZE

Country flag

Ostrava / CZE

Country flag

Brno / CZE

Country flag

Zlín / CZE

Country flag

Barcelona / ESP

Country flag

New Jersey / USA

Jiří Kostov

Jiří Kostov

Vedoucí HR a náboru

jiri.kostov@moravio.com
+420 778 737 430

Jakub Bílý

Jakub Bílý

Vedoucí obchodního rozvoje

jakub.bily@moravio.com
+420 731 232 786

© 2023 MORAVIO. Všechna práva vyhrazena.

Soubory cookie

Společnost Moravio s.r.o.

GDPR