Produktový scoping

Společně vytvoříme jasnou představu o tom, co je vlastně Váš zamýšlený produkt, kde jsou jeho hranice či úskalí a jaké budou jeho funkce v první fázi. Tím zajistíme sladěná očekávání, efektivní využití zdrojů a soustředěný vývoj směrem k předpokládanému výsledku. Vytvoříme plán, který Vaši vizi promění v hmatatelný a realizovatelný cíl.

Business Analysis.svg

Co to obnáší?

Při zahájení každého projektu vždy nejdříve procházíme produkt scopingem. Tato fáze zajišťuje, že se nepustíme jen do vývoje, ale vybudujeme pevné základy pro úspěch Vašeho produktu. Je to jako rozvržení a naplánování výletu předtím, než se vydáte na cestu.

Součástí této fáze je také "Research and Discovery", abychom získali přehled o podnikatelském prostředí, potřebách uživatelů a požadavcích trhu. Při stanovení rozsahu produktu, tyto poznatky následně převedeme do strukturovaného plánu a zajistíme, aby vývoj odpovídal Vaší vizi.

S každým klientem spolupracujeme na pochopení několika klíčových bodů.

 • Jaký druh produktu vytváříme?

  • Webová aplikace / Mobilní aplikace / Obojí
  • Jedná se o veřejnou či interní aplikaci?
  • Budeme potřebovat součinost dalších platforem nebo se napojovat na různé služby třetích stran?
 • Kdo je cílová skupina Vašeho produktu?

  • Interní zaměstnanci
  • Koncoví zákazníci (B2C vztah)
  • Společnosti (B2B vztah)
  • Kombinace výše uvedených
 • Jaký problém budeme Vašim produktem řešit? V tomto bodě jde o identifikaci bolestivých míst, která má váš produkt řešit, a o zajištění jeho relevance a hodnoty na trhu.

 • Jaká je přidaná hodnota Vašeho produktu? Kromě základních funkcí se snažíme rozpoznat, v čem je váš produkt jedinečný a pro uživatele nepostradatelný.

 • Na jaký trh se zaměříme? Určíme, zda se jedná o lokální, regionální, celostátní nebo globální trh, a zajistíme, aby strategie odpovídala cílové skupině.

 • Kdo je konkurence? Rozpoznání konkurence pomáhá při strategickém umístění produktu a zajišťuje jeho vyniknutí.

 • Jakých obchodních cílů chcete dosáhnout? Ať už jde o povědomí o značce, zapojení uživatelů nebo růst příjmů, definování těchto cílů usměrňuje trajektorii produktu.

 • Jaké jsou základní funkce, které musí Váš produkt mít? Jde o základní funkce, bez nichž produkt nebude sloužit svému primárnímu účelu.

 • Jak bude generovat příjmy? Jaká je cenová strategie?

  • Jednorázová platba
  • Cenový model založený na předplatném
   • Freemium
   • Pevná / plochá sazba
   • Na základě dostupných funkcí (standardní, pokročilý, profesionální, atd.)
   • Za jednotku / uživatele
   • Open-source s placenou podporou / službami kolem produktu
   • Reklama
   • Zprostředkovatelský poplatek (AirBnB)

Tím, že se důkladně věnujeme těmto aspektům, zajišťujeme komplexní pochopení produktu a připravujeme půdu pro úspěšné fáze návrhu a vývoje.

Náš přístup k produktovému scopingu

Krok 1: Definice funkcí

V této fázi dáme dohromady všechny jednotlivé funkce, které bude produkt mít. Následně je popíšeme. Jedná se o komplexní rozpis, který zajišťuje, že jsou zohledněny všechny aspekty produktu.

Krok 2: Stanovení hranic

Pochopení hranic produktu je stejně důležité jako pochopení jeho schopností. Zde nastíníme, co produkt dělat nebude, čímž zabráníme rozšiřování rozsahu a zajistíme cílený vývoj.

Krok 3: User stories a use cases

Vytvořením user stories a use cases postavíme uživatele do středu Vašeho produktu. Tím zajistíme, že každá funkce a její případné ohraničení, o kterém se rozhodne, slouží potřebám uživatele a zlepšuje jeho zkušenosti s produktem.

Krok 4: Závislosti a další omezení

Každý produkt funguje v rámci určitých omezení, ať už technických, obchodních nebo tržních. Identifikujeme je, abychom zajistili, že vize produktu je dosažitelná a realistická.

Krok 5: Stanovení priorit

Ne všechny funkce jsou stejné. Stanovujeme priority funkcí na základě jejich dopadu a důležitosti pro uživatele a souladu s obchodními cíli, čímž zajišťujeme, že nejdříve budou řešeny ty nejdůležitější části produktu.

Krok 6: Dokumentace

Vytvoříme přehledný dokument, který zachycuje celý produktový scoping. Ten se stane referenčním bodem pro všechny zúčastněné strany v průběhu celého procesu vývoje a zajistí, že všichni zůstanou naladěni na stejnou vlnu.

Produktový scoping: spojení výzkumu s definicí

Cesta k produktovému scopingu pro nás není jen o definování toho, jaké jsou hranice Vašeho produktu, ale také pochopení samotné podstaty toho, co vytváříme. Jde o dvojí přístup.

Research a discovery

Ještě než začneme přemýšlet o konkrétních funkcích nebo technických aspektech, ponoříme se trochu hlouběji, abychom porozuměli uživateli, trhu a případným obchodním nebo technickým omezením. Nejde jen o shromažďování dat, ale o skutečné pochopení podstaty toho, co je potřeba - tedy to "proč" u Vášeho produktu.

Definice rozsahu

S důkladným porozuměním pak přecházíme k definování přesných parametrů Vašeho produktu. To zahrnuje popsání funkcí, stanovení případných hranic, stanovení priorit funkcí a zajištění toho, aby každá zúčastněná strana měla jasnou představu o konečném produktu.

Díky tomu, že výzkum i definice rozsahu spadají do stejné fáze, zajišťujeme, aby každý produkt nejen splňoval definované požadavky, ale aby vycházel z hlubokého porozumění uživateli a trhu. To je podle nás cesta k vytvoření skutečně působivých a hlavně funkčních produktů. Produktový scoping Vám může pomoci ujasnit si směr vývoje Vašeho produktu a také ušetřit nemalé množství času a peněz.

Související případové studie

Projekty, které by Vás mohly zajímat.

Logo: JLL

JET - Inteligentní asistent

JET je chytrý asistent s umělou inteligencí. Pomocí přirozeného jazyka si můžete rezervovat stůl, pokoj nebo zjistit informace o svém kolegovi. JET je podobný Siri.

Nosíte v hlavě projekt? Řekněte nám o něm.

Pomáháme startupům, IT společnostem a digitálním produktům korporací.

Nebo nám napište zprávu

By submitting the form, I agree with the rules for processing my personal data as described in the Moravio Privacy Policy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 • Odpovíme co nejdříve.
 • Vaše informace jsou u nás v bezpečí.
 • Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy!

Naplánujte si meeting

Chcete se s námi rovnou sejít? Naplánujte si meeting s Jakub z oddělení prodeje.

Jakub Bílý

Jakub Bílý