NDA - Dražební portál s aukcemi v reálném čase

Portál tohoto klienta je zaměřen na přehledné dražby různých typů předmětů. Jedním s klíčových prvků tohoto portálu je možnost hromadně se účastnit dražeb pomocí tzv. online aukcí.

...

Tento blíže nespecifikovaný klient nás oslovil se svým projektem relativně pozdě. Projekt byl vyvíjen několik let a nacházel se v nedobrém stavu bez možností dalšího stáleho a rozumného rozvoje. Různé funkcionality byly přidávány postupně, podle toho jak portál rostl. Na původní vývojový tým už se klient nemohl spolehnout a celý projekt potřeboval stabilizovat a také jej uchopit více profesionálně vzhledem k růstu celého projektu. Slovy klienta “Potřebuji v noci v klidu spát”.

Krátká Úvodní Analýza

S klientem jsme se dohodli na krátké analýze o délce pár týdnů, kdy jsme zkoumali technický stav projektu, jednotlivé propojení, architekturu, API, ukládání kritických dat i nastavení serverů.

Z analýzy vyplynulo, že je projekt sice funkční a drží pohromadě, nicméně bude potřeba zapracovat na spoustě částí celého projektu, aby došlo k již zmíněnému zkvalitnění a stabilizování projektu. Několik prvních kroků obsahuje opravy a úpravy, které z pohledu zákazníků klienta nebudou vůbec vidět, ale je nutné je provést. Jen s dobrým základem je možné projekt dále rozvíjet a to klient zcela pochopil.

Výsledky Po Provedené Analýze

V rámci analýzy od nás klient obdržel konkrétní kroky, které jsme doporučili na projektu provést a postupně se tak dostat k vytouženému cíli. Klient dále obdržel popsané role a typy uživatelů, celý backlog naplněný jednotlivými User Stories s ohledem na to, kam chce projekt směrovat (tedy “jak to bude fungovat”) a také BPMN (Business Process Model and Notation) diagramy popisující celý projekt.

Domluvili Jsme Se Na Převzetí Projektu

Jelikož klient už neviděl cestu, jak dále spolupracovat se současným dodavatelem, domluvili jsme se, že celý projekt převezmeme a budeme jej dále rozvíjet.

Vy máte vizi.
My známe cestu, jak ji naplnit.

Pojďme si o tom promluvit. Zavolejte, nebo nám nechte zprávu.

Marketing

+420 775 223 212

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů dle toho jak je popsáno v GDPR.

Související služby

Více o souvisejících službách si můžete přečíst zde:

Související technologie

Souvísející případové studie

Koukněte na naše další případové studie

Partnerské programy pro jednu ze dvou největších karetních společností

Spolupracovali jsme na několika partnerských programech pro B2C i B2B zákazníky.

Portál pro 12 sportovních středisek

Vytvořili jsme kompletní webovou prezentaci pro společnost SAREZA. Zábava a sportovní vyžití pro celou vaši rodinu.

Náborový web společnosti

Pro Hyunday Dymos jsme navrhli a vyrobili web zaměřený na nábor nových zaměstnanců.

Vue.js co-development

Jeden z nejúspěšnějších českých start-upů. Široký výběr restaurací, garance spokojenosti, vlastní logistika.